Blog Róberta Sedláka: Prečo Dobré rádio dodnes nevysiela na východe a od koho to závisí?

Dobré rádio, ktoré chce svojim poslucháčom priniesť unikátny formát hudobného rádia plného len dobrých správ, vysiela na Slovensku už približne rok, prípravy na jeho spustenie však siahajú ešte do roku 2020. Rádio, ktoré najmä v súčasných ťažkých časoch môže predstavovať doslova oázu v spleti spravodajských informácií zameraných práve na náročné a ťaživé témy súčasnosti, však dodnes nie je dostupné na väčšine územia Slovenska, vysiela v zásade iba na severozápade Slovenska a na Liptove. Nemožno ho naladiť dokonca ani v Bratislave, odkiaľ v skutočnosti vysiela.

Často od mojich priateľov dostávam otázky, prečo nevysielame na celom Slovensku, či sme zabudli na východ a podobne. Je veľmi fajn, že sa o túto tému aj vďaka našej otvorenej komunikácii zaujíma široká verejnosť, ktorá tak môže preniknúť trochu hlbšie do procesu, ktorý predchádza spusteniu akéhokoľvek vysielania na Slovensku a zároveň tak môžeme vysvetliť, ako to s tými vysielačmi je. Napriek zložitosti problematiky sľubujem, že budem najstručnejší a najzrozumiteľnejší, ako viem.

Generálny riaditeľ Róbert Sedlák (vpravo) a programový riaditeľ Dobrého rádia Adam Bačkor počas verejného vypočutia Radou pre mediálne služby, ktoré sa pravidelne uskutočňuje cez telemost. – Foto: Silvia Mabena

Chceme byť celoslovenským rádiom, tak prečo ním nie sme?

Zjednodušená odpoveď: pretože naše chcenie nestačí. Posledné slovo má vždy Rada pre mediálne služby (donedávna pod názvom Rada pre vysielanie a retransmisiu), zákonom zriadený orgán spravujúci vysielanie na Slovensku.

Ja a Adam Bačkor, programový šéf Dobrého rádia, máme za sebou utorkové (20.9.2022) vypočutie pred Radou pre mediálne služby, ktorú sme dnes požiadali o pridelenie 8 nových frekvencií, medzi nimi dve na východnom Slovensku – v Košiciach a v Prešove. Rada o našej žiadosti rozhodne v stredu (21.9.2022) dopoludnia.

Kľúčová informácia: O tieto frekvencie sa pokúšame už roky, toto je naša v poradí štvrtá žiadosť. Veríme, že tentokrát sa nám podarí priniesť najnovšie hity a len dobré správy aj východniarom, ktorí nás zatiaľ môžu počúvať len online a dlhodobo sa dožadujú spustenia FM vysielania aj vo svojich krajoch. Úplne im rozumiem, ako obyvateľ Bratislavy dobre viem, aké frustrujúce je nemať možnosť počúvať Dobré rádio v aute. 😉 Našťastie, obyvatelia 4 najväčších slovenských miest už možno nebudú musieť na Dobré rádio dlho čakať. Ako to dopadne, sa dozvieme v stredu dopoludnia, keď bude Rada o našich žiadostiach rozhodovať. Držte nám palce! ✊

Ako je možné, že Rada žiadosť zamietne a to aj opakovane?

Rozhlasové (a vlastne akékoľvek) vysielanie je v skratke využívaním prírodných fyzikálnych javov – elektromagnetického žiarenia. Keďže frekvencií v FM spektre je málo, považujú sa za jedinečné národné prírodné bohatstvo a sú majetkom štátu. Dokonca aj keď štát menom Rady pridelí nejakú frekvenciu, tak ju iba zapožičiava, aj to nie bezpodmienečne. A je to tak vecne správne, pretože ak by v tomto smere neexistovala regulácia, ktokoľvek by vysielal ako by chcel a dochádzalo by k vzájomnému rušeniu. Takéto vysielanie by teda napokon vôbec nebolo možné a to ani rozhlasové ani televízne, nefungovali by mobilné siete, letová prevádzka, armádne vysielačky a dokonca ani wifi routre. To robí z rozhlasového vysielania mimoriadne konkurenčné prostredie a Rada pre mediálne služby tak má za úlohu strážiť, aby vysielatelia využívali frekvencie efektívne a aby boli pridelené len dôveryhodným subjektom – aby bolo vysielanie profesionálne, v súlade s platnými zákonmi a napokon bolo aj prínosom pre poslucháčov (aby napríkad v jednom regióne nevysielali iba kresťanské rádiá, ale aby bola ponuka pestrá pre všetkých poslucháčov).

Moderátorskú výzvu pridať sa do tímu Dobrého rádia prijali aj známe rozhlasové osobnosti Michaela „Kicka“ Kicková či Luki Turiak – obaja opustili najväčšie rozhlasové stanice, aby pomohli vzniku nového unikátneho konceptu. – Foto: Petra Baranovičová

Keďže frekvencií je málo, takmer vždy sa o jednu frekvenciu uchádza viacero vysielateľov. Rada to nemá ľahké – vyhovieť môže iba jednému a ostatných prosto nepoteší. Potiaľ je všetko v poriadku.

Náš problém spočíva v tom, že o pokrytie na východnom Slovensku sa uchádzame už niekoľko rokov a doteraz vždy neúspešne. Rešpektujeme to, taká je súťaž, ktorá má byť fair play a nemôžeme vždy len víťaziť. Tentokrát však žiadame o frekvenciu v Košiciach v konkurencii výlučne s takými vysielateľmi, ktorí už v KE pridelené frekvencie majú a preto sme toho názoru, že iba pridelením frekvencie Dobrému rádiu sa rozšíri pestrosť ponuky pre poslucháčov a zároveň sa zabezpečí efektívnosť využitia frekvenčného spektra, ako to predpokladá aj legislatíva. Nehovoriac o tom, že náš projekt je od začiatku koncipovaný tak, že pre dlhodobú udržateľnosť kriticky potrebujeme pokrytie v štyroch najväčších slovenských mestách (Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica), čo od samého začiatku vysielania nepochopiteľne stále nemáme. Navzdory tomu vysielame, lebo rešpektujeme právo Rady alebo aj odbornej verejnosti na úvod pochybovať o relevantnosti našich zámerov. Prijali sme to, nastúpili sme do ťažkých podmienok a napriek prakticky nulovej návratnosti (reklamní inzerenti potrebujú pokrytie v najväčších mestách) vysielame program, ktorý je plne konkurencie schopný aj v porovnaní so zabehnutými rozhlasovými značkami. Je to náš boj, nie sme z cukru, zvládneme to. Zajtra máme šancu na to, aby sa to zmenilo.

Existujú záväzné pravidlá pre schválenie alebo zamietnutie žiadosti?

Samozrejme, existujú aj objektívne dôvody na nepridelenie frekvencie, napríklad že vysielateľ mal v minulosti správny delikt za nedodržiavanie zákona, prípadne dlhodobo nedokáže preukázať technickú, personálnu či finančnú pripravenosť efektívne vysielať (má dlhy, nemá zamestnancov, nevyrába program a iba hrá hudbu a podobne). To však rozhodne nie je náš prípad! Vysielame celodenný moderovaný program, ktorý neustále rozširujeme, sme rekordéri v rýchlosti spúšťania novo pridelených frekvencií (čo v minulosti ocenili samotní členovia Rady) a v neposlednom rade máme zázemie silného mediálneho domu, ktorý jedenásť rokov budujeme a v rámci online prostredia predstavuje jednu z najvýznamnejších firiem s nezanedbateľným trhovým podielom. Nevieme už ponúknuť viac záruk, že to s rozhlasovým vysielaním myslíme vážne, dokážeme ho zrealizovať a aj dlhodobo udržať. Jednoducho to berieme tak, že niektorí vysielatelia sa musia viac posnažiť, aby si získali dôveru Rady. A my sa o to mimoriadne snažíme už niekoľko mesiacov či rokov. Áno, vždy bude niekto na trhu kratšie ako ostatní, ale sme presvedčení, že tentokrát už akékoľvek pochybnosti prelomíme a Rada, ktorej konzistentne dva roky deklarujeme náš záujem byť celoštátnou rozhlasovou stanicou, nám tentokrát frekvencie na východnom Slovensku pridelí. Zároveň týmto dávam verejný prísľub, že Dobré rádio nikdy nebude rozširovať svoje pokrytie nad rámec toho, čo dokáže ekonomicky utiahnuť a budeme vždy sledovať len náš dva roky starý zámer – pokryť najväčšie slovenské mestá a hlavné dopravné ťahy Východ-Západ.

Autor je generálnym riaditeľom mediálnej skupiny Dobré médiá, ktorej súčasťou je aj Dobré rádio.

AKTUALIZÁCIA 21.9.2022 | Dobré rádio napokon získalo takmer všetky žiadané frekvencie a bude dostupné aj pre poslucháčov na východnom Slovensku. Dobré správy sa budú šíriť už polovicou Slovenska.

# Deň bez nenávisti