Reklamné formáty

Natívny článok

Natívny článok je výsledkom majstrovského spojenia profesionálnej žurnalistiky a najúčinnejšej formy reklamy, ktoré čitateľ vníma prirodzeným spôsobom.

Hoci aj natívny článok je druhom platenej reklamy, čitateľa nijako neruší. Naopak, vďaka hodnotnému a pútavému obsahu ho dokáže zaujať, inšpirovať, rozšíriť mu obzory natoľko, že je ochotný článok ďalej zdieľať rovnako, ako to robí s inými zaujímavými redakčnými článkami.

Čítaj viac
Natívny článok

Natívny článok prirodzene zapadá do redakčného obsahu. Je písaný rovnakým tónom ako zvyšok redakčného obsahu. Vďaka tomu pri ňom čitateľ nie je konfrontovaný „reklamnou slepotou“. Pretlak tisícok reklamných odkazov, ktoré na internete denne zápasia o našu pozornosť spôsobuje, že sme ako spoločnosť ku klasickej reklame čoraz viac skeptickí a snažíme sa ju prehliadať. Podľa štúdií je v súčasnosti priemerný používateľ „vystavený až 10 000 reklamným posolstvám každý deň. S touto komunikačnou explóziou je pre zadávateľov reklamy čoraz ťažšie dostať sa do pozornosti svojej cieľovej skupiny“, tvrdia autori Príručky o natívnej reklame a obsahovom marketingu zo Združenia pre internetovú reklamu (IAB). Podľa výskumov si v priemere každý štvrtý Slovák blokuje zobrazovanie reklamy.

Natívny článok je AUTORSKÉ DIELO REDAKCIE

a jej copywriterov. Ak má klient vlastnú predstavu o téme či spôsobe spracovania, redaktor/copywriter ju zohľadní pri príprave. Ak klient nemá žiadnu konkrétnu predstavu, tému a spôsob spracovania mu pripravíme na mieru.

Natívny článok pripravuje REDAKTOR/COPYWRITER

 • pripravuje ideu a koncept natívneho článku s ohľadom na ciele kampane
 • pracuje s podkladmi a respondentmi od klienta
 • vyhľadáva externých respondentov, ktorí môžu prispieť k obohateniu obsahu
 • využíva hodnotné externé zdroje informácie či odborné štúdie
 • po príprave finálnej podoby článku odosiela klientovi článok na autorizáciu

ZÁKLADOM dobrého natívneho článku je DÔVERA

Základným pilierom kvalitného natívneho článku je dôvera. Klient dokonale pozná kvality svojich produktov/služieb a najlepšie vie, kto je jeho zákazník. Redakcia a jej copywriteri zase dôverne  poznajú svojich čitateľov/poslucháčov/publikum. Presne vedia, aký typ obsahu dobre prijímajú.

Kvalitný natívny článok je preto výsledkom spolupráce založenej na dôvere zo strany copywritera a klienta. Jej výsledkom je natívny článok, ktorý je hodnotný pre čitateľa a vďaka svojej vysokej kvalite naplní ciele klienta.

Natívny článok a jeho výhody

 • prináša kvalitný a hodnotný obsah, ktorý je súčasťou redakčného obsahu
 • prirodzene zapadá do redakčného obsahu
 • zo všetkých reklamných formátov vzbudzuje najväčšiu dôveru
 • informácie o produkte/službe sú prirodzene zakomponované do štruktúry článku, vďaka čomu značka komunikuje svoj obsah čitateľovi prirodzene a citlivo
 • je ušitý na mieru klienta
 • zohľadňuje ciele kľúčové pre klienta
 • prináša väčšiu hodnotu a kvalitu prekliku
 • čitateľ trávi čítaním natívneho článku dlhší čas, vďaka čomu sa s produktom/službou oboznámi kvalitnejším spôsobom

PR článok

Môže sa zdať, že „dobu najväčšej slávy“ majú PR články už za sebou. V čase, keď média celosvetovo zaznamenávajú nárast obľúbenosti natívnej žurnalistiky (natívne články, natívne videá...) a v reklamnom priestore je kráľom obsahový marketing (content marketing), pôsobí PR článok jemne „zašlým výzorom“. Hoci patrí k starším formátom reklamy, v správnej kombinácii reklamného mixu plní svoj účel a prináša hodnoty.

Čítaj viac
PR články v Dobrých novinách a prečo by ich mal obsahovať správny marketingový mix

Dlhodobé budovanie povedomia o značke aj v podobe PR článkov na dôveryhodných webových portáloch môže byť súčasťou stratégie, ktorá buduje či  posilňuje konkrétny brand.

So správne zvolenými kľúčovými slovami a kvalitnými linkami dokážu PR články napomáhať budovaniu brandu a posilňovať SEO aktivity konkrétneho klienta.

Kvalitný PR článok má tieto VLASTNOSTI

Dôležité je, aby aj PR článok prinášal čitateľovi pridanú hodnotu. Okrem popisu služby či produktu by mal obsahovať aj niečo zaujímavé, inšpiratívne, praktické. Aj pri PR článkoch odporúčame klientom uchopiť tému objektívne a zaujímavo. Vyzdvihnúť benefity produktu, a zároveň „príliš netlačiť na pílu“. Výhody a kvality daného produktu je vhodnejšie podložiť argumentáciou a faktami, ako prívlastkami „prvý, najlepší, najkrajší.“

 • unikátny text – hoci klient publikuje článok orovnakom produkte na viacerých webových portáloch, pre každý z nich odporúčame text upraviť, aby nešlo o duplicitu obsahu. Inak ho Google nebude považovať za originálny text, ale za plagiát, čo sa môže negatívne odraziť na zobrazovaní a počte čítaní.
 • „viac je v tomto prípade viac“ – v prípade PR článkov odporúčame klientom zvoliť dlhodobejšiu stratégiu a systematicky si naplánovať viac PR článkov na celý rok. Z hľadiska SEO je vhodnejšie, ak sa nové spätné odkazy publikujú na pravidelnej báze, a nielen ako ojedinelý reklamný „čin“.
 • čo najmenej spätných odkazov – ak v PR článku klient použije viac krát rovnaké späté odkazy, Google pochopí, že ide o PR a ohodnotí ich ako „menej kvalitné“; v texte stačí ten istý spätný odkaz použiť len raz

Dôležité vedieť:

 • nie je autorským dielom redakcie, dodáva ho klient sám
 • je označený ako inzercia
 • najlepšie funguje v kombinácii s natívnymi článkami, prípadne ďalšou display reklamou; naše inzertné oddelenie vám pripraví ponuku na mieru

Výhody PR článkov

 • klient nimi dokáže jasne, stručne a prehľadne vysvetliť konkrétnu tému, výhody svojej služby alebo produktu
 • poukazujú jasne a priamo na najväčšie výhody daného produktu
 • v kombinácii s inými inzertnými formátmi dokážu posilniť konkrétny brand
 • posilňujú linkbuilding; vďaka dobre nastaveným externým odkazom posilňujú pozície na Googli

Display a banner reklama

Hoci trendy v reklame čoraz viac poukazujú na efektivitu natívneho obsahu, v správnom reklamnom a marketingovom mixe má kľúčové postavenie stále aj display a bannerová reklama.

V Dobrých médiách si na nej nechávame špeciálne záležať, vďaka čomu majú naše display kampane lepšiu mieru konverzie. Vďaka hodnotnému obsahu a faktu, že Dobré médiá predstavujú pre naše publikum dôveryhodný zdroj informácií, dosahujú naše display kampane vysokú kvalitu návštevnosti.

Chcem nezáväznú ponuku


Rádiové formáty

Pripravíme vám kombináciu účinných reklamných formátov
v Dobrom rádiu.

Chcem nezáväznú ponuku

NOVINKA

Podcasty

Obľúbený zvukový formát, ktorý môžu naši poslucháči a vaši potenciálni klienti počúvať online alebo si ho stiahnuť na smartfón. Koncept pripravujú redaktori Dobrého rádia v spolupráci s klientom. Koncept a obsah je pútavým redaktorským spôsobom ušitý na mieru a pre potreby klienta.

Rozhovory v rádiu

Spotová kampaň

Sponzoring predpovede počasia

Sponzoring dopravných správ

Súťaže pripravované na mieru


Križovatky
s Mariánom Balážom

Diskusná relácia o dôležitých spoločenských témach po taktovkou skúseného komentátora a publicistu Mariána Balázsa.

Obľúbený video formát diskusnej relácie prináša inšpiratívne rozhovory s odborníkmi zo spoločenského prostredia, z prostredia medicíny a umenia, ekonómie, psychológie a ďalšími.

Chcem nezáväznú ponuku