Naše riešenie

Samotné slávnostné otvorenie nových priestorov poprednej súkromnej školy by sa dalo obsiahnuť v krátkej tlačovej správe. Pre klienta sme však o tomto podujatí operatívne pripravili rozsiahlejší natívny článok. Ten aktuálne reflektoval slávnostné otvorenie novej budovy, ktoré si klient prial komunikovať, zároveň však podával širší background o vzdelávacej inštitúcii. Vznikol tak nadčasový článok, v ktorom sa čitateľ dozvie aj to, aké učebné pomôcky, návrh interiéru a vzdelávacie prístupy sú neoddeliteľnou súčasťou moderného vzdelávania. V natívnom článku je tiež stručne spomenuté historické pozadie a tradícia Deutsche Schule v Bratislave. Zaujímavosťou je krátky príbeh chátrajúcich priestorov, z ktorých premyslenou prestavbou vznikla jedna z najmodernejších škôl Slovenska s výnimočným vybavením a zázemím pre svojich študentov.


Koncept článku

Novootvorená škola je bez zveličovania príkladom moderného školstva a vzdelávania. Takýto obraz školy, jej histórie a smerovania sme v článku plasticky predstavili cez výpovede učiteľov, riaditeľky, študentov školy a rodičov. Učitelia napríklad na konkrétnych príkladoch popísali, ako im špeciálne navrhnutý interiér pomáha pri vzdelávacom procese. Pridanou hodnotou školy v nových priestoroch bude aj to, že čoskoro dobuduje hvezdáreň, ktorá bude prístupná širokej verejnosti. Súčasťou článku boli najmä fotografie zo slávnostného otvorenia.

Výsledky

Facebook Dobré noviny

„S Dobrými médiami a Dobrými novinami sme spolupracovali už viackrát. Vždy je ich prístup veľmi ústretový. Výsledkom sú do hĺbky napísané články s vysokou výpovednou hodnotou. V rámci komunikácie sa snažia vyhovieť požiadavkám agentúry a zároveň si zachovať autenticitu.“

Lýdia Tkáčová
manažérka agentúry Arthur media