Marek Lobík

produkcia

Marek je v našom mediálnom dome absolútnou technickou podporou a oporou. Má na starosti všetko, čo voľným okom čitateľa a poslucháča len tak nevidno, ale bez jeho práce a dohľadu by to nemohlo fungovať.
Okrem toho zvykne hovoriť, že má predkov, ktorí nepochádzajú z planéty Zem :-D, zarecituje báseň Mor ho! v jazyku Esperanto na jeden dych a vstane hneď na prvé tóny budíka.