Katarína Tichá

obchodná riaditeľka

Obchodná expertka, lektorka predaja a predajných zručností nastavovala obchodné systémy v jednej z kľúčových inštitúcií slovenského poisťovníctva. Pre klientov Dobrých médií vytvára unikátne reklamné koncepty s ohľadom na kvalitu výstupov, plány a ciele klienta.
Miluje škandinávsku saunovú rutinu a s prehľadom zvládne každý „raketový šport“ (stolný tenis, tenis, sqash...).
Vyštudovala psychológiu na FiF UK. Momentálne je účastníčkou psychoterapeutického výcviku v Logoterapii. Diplomovú prácu písala na tému ako nás determinujú rané spomienky pri výbere povolania.