Údaje o spoločnosti

Dobré médiá, s.r.o.
Plynárenská 1
821 09  Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika

 

Fakturačné údaje:

IČO 51008378
DIČ 2120574203
IČ-DPH SK2120574203  
Zápis v OR SR Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 121515/B

 

Bankové spojenie:

Banka 365.bank, a. s.
IBAN SK4865000000000020579398
SWIFT POBNSKBA

 

Doručovanie dodávateľských faktúr:

E-mail faktury@dobremedia.sk
Inštrukcie
  • Faktúry doručujte elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu.
  • Na faktúrach uvádzajte číslo objednávky/zmluvy, na základe ktorej fakturujete.
  • Splatnosť faktúr je 45 dní od doručenia.

 

  • Spoločnosť transparentne zverejňuje prehľad o svojej vlastníckej štruktúre a konečných užívateľoch výhod v Registri partnerov verejného sektora.
  • Dobré médiá sú autorizovaným poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
    Číslo autorizácie: AP/167, správny orgán: Rada pre mediálne služby.
  • Dohľad vykonáva SOI Bratislava, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.